GÖKÇEADA TARİHÇESİ

‘’Çorak topraklarda bereket’’ tanrısı olarak adlandırılan İmroz bugünkü adıyla Gökçeada, Homeros’un İlyada destanında deniz tanrısı poseidon adası olarak da geçer.

Gökçeada’nın Antik Çağ tarihi konusunda pek fazla bilgi bulunmamakla birlikte ilk gelenler Pelasg’lardır daha sonra ada Pers egemenliğine girmiştir. Gökçeada diğer Ege adaları gibi Avrupa Asya arası köprü vazifesi görmüştür. Roma hakimiyetiyle Bizans idaresi altına girmiş, Latin istilası sırasında Latinlerin eline geçmiştir.

Gökçeada 1456 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı İmparatorluğu’nun topraklarına katılmıştır. 471 yıl Osmanlı idaresinde kalan Gökçeada ’da Türk ve Rum vatandaşlar huzur içerisinde yaşayıp, dinlerini örf ve adetlerini rahatlıkla sürdürmüşlerdir. Padişah Kanuni Sultan Süleyman Gökçeada halkının Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşaya gösterdiği ilgiyi duymuş adayı vakıf ilan ederek vergiden muaf tutmuştur.

Gökçeada Balkan Harbi sırasında İtalyanların, I.Dünya savaşında İngilizlerin kısa sürede Yunanistan’ın elinde kalmıştır. Lozan antlaşmasıyla Gökçeada 22 Eylül 1923’te Türkiye Cumhuriyeti topraklarına fiilen katılmıştır. Bu tarih Gökçeada’nın kurtuluşu olarak bilinir.

 

 

 

 

 

 

 
 

       

       

GESTAŞ GÖKÇEADA SEFER BİLGİLERİ